هواکش روی کاپوت

با نصب این قطعه بروی کاپوت خود نه تنها باعث جذاب تر شدن آن میشوید بلکه به خنک ماندن آن در نتیجه کارایی آن نیز کمک خواهید کرد